ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

បច្ចេកវិទ្យាថាមពលអគ្គីសនីពិតប្រាកដ

អាសយដ្ឋាន

អាគារ ៥-៦ ជាន់ទី ៤ ប៊ែលលីជីអាយឌាឡប់សាន់ឌ័រដុងហ្គានប្រទេសចិន

ទូរស័ព្ទ

ការលក់៖ ៨៦-៧៥៥-៨៨៦០៤៨៨៧

 

ម៉ោង

ច័ន្ទ - សុក្រ៖ ៩ ព្រឹកដល់ ៦ ល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យៈបិទ